Головна сторінка Новини ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ
15.12.2022

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ

15.12.2022

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТАВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС» за 2022 рік ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТАВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС» (надалі – Товариство, ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС») оголошує конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, який може бути призначений для […]

Про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТАВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС» за 2022 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТАВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС» (надалі – Товариство, ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС») оголошує конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», зокрема щодо суб’єктів аудиторської діяльності при наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, а також умовам конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування замовника: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТАВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС»;

Скорочене найменування замовника: ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

Код ЄДРПОУ: 19350062;

Місцезнаходження замовника: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69;

Контакти замовника: 380 44 287 43 05

Основні види діяльності: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Дані щодо діяльності та фінансового стану: Розміщені у загальному доступі на веб-сайті: www.inter-policy.com

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ:

Дата оголошення конкурсу: 16 грудня 2022 року 10:00;

Кінцевий строк приймання пропозицій: 26 грудня 2022 року 17:00;

Дата рішення щодо призначення аудитора: 29 грудня 2022 року.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Вид послуги: Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» за 2022 рік.

Місце надання послуг: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69

Період, що перевіряється: 01.01.2022р. — 31.12.2022р.

Термін надання аудиторських висновків: не пізніше не пізніше 24.03.2023р.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Учасники мають відповідати наступним критеріям:

Конкурентні переваги:

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити:

Пропозиції для участі у конкурсі від суб’єктів аудиторської діяльності приймаються на електронну адресу: fin1@inter-policy.com

Додаткова інформація про діяльність ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Контактна особа: директор юридичного департаменту Донченко Тетяна Ігорівна, контактний телефон +380 44 287 43 05, +380 50 405 49 62.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов конкурсу, не розглядатимуться.

Про результати конкурсу буде повідомлено на сайті Товариства до 31 грудня 2022 року.

Наглядова Рада

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

Протокол №15/12/2022

від 15.12.2022 року

Порядок

проведення конкурсу

з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТАВАРИСТВА

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС»

за 2022 рік

 1. Загальні положення.
  1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТАВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС» (надалі – Товариство, ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС») відповідно до критеріїв, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

1.2. Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (надалі – Порядок) розроблений відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі по тексту – Закон про аудит).

1.3. Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

1.4. Цей порядок встановлює процедуру проведення Товариством конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства (надалі – конкурс) та визначає критерії відбору Товариством суб’єктів аудиторської діяльності.

1.5. Функції Аудиторського комітету Товариства покладається на Наглядову раду Товариства (надалі — Аудиторський комітет).

1.6. Визначення термінів, які вживаються у цьому порядку «суб’єкт аудиторської діяльності», «аудиторська діяльність», «аудит фінансової звітності», «підприємств, що становлять суспільний інтерес», та ін. наведені у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

 1. Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
  2.1. У конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та мають право надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також наступним критеріям:

2.2. При проведенні конкурсу Аудиторський комітет перевіряє суб’єктів аудиторської діяльності на предмет відповідності всім критеріям, визначеним в п.2.1. цього Порядку.

2.3. При проведенні конкурсу Аудиторський комітет може встановлювати додаткові критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які дозволять найбільш об’єктивно оцінити суб’єктів аудиторської діяльності.

 1. Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності.

3.1. Товариство проводить конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та критеріям відбору визначеним цим порядком.

3.2. Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, додається до цього порядку.

3.3. Конкурс проводиться за наступними етапами:

3.4. За результатами конкурсу Аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше пропозиції двох учасників.

3.5. Рішення про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для обов’язкового аудиту фінансової звітності приймається Наглядовою Радою.

3.6. Товариство зобов’язане надати на вимогу Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю підтвердження дотримання процедури відбору та прозорості проведення Конкурсу і формування обґрунтованих рекомендацій.

 1. Заключні положення.

4.1. Порядок набирає чинності з моменту його затвердження Наглядовою радою Товариства.

4.2. Зміни та доповнення до цього Порядку затверджується Наглядовою радою Товариства, та оформлюються окремим додатком до цього положення або викладення його в новій редакції;

4.3. Порядок підлягає оприлюдненню на власному веб-сайті Товариства.

Наглядова Рада

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

До списку

Форма зворотнього зв'язку   0 800 80 29 56 безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ