Результат пошуку

Розкриття інформації

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ

 

у відповідності до вимог Постанови Правління Національного банку України від 05.11.2021 року №114 «Про затвердження положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами», та вимог Закону України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» в тому числі інформація яка надається клієнту до укладення договору страхування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повне та скорочене найменування українською мовою

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»;

Повне та скорочене найменування англійською мовою

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INTER-POLICY»

JSC «INTER-POLICY»

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)

19350062

Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі: дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи

Дата державної реєстрації Товариства – 21.06.1993 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 1 068 105 0008 020630.

Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ

Дата включення Товариства до Державного реєстру фінансових установ - 24.06.2004 р., Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг№ 1224 від 24.06.2004 р.

Для перегляду свідоцтва про реєстрацію фінансової установи перейдіть за посиланням https://inter-policy.com/upload/files/svidoctvo-pro-reyestraciyu-finansovoyi-ustanovi.pdf

Місцезнаходження

01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69

код території за КОАТУУ - 8036100000

Контактний телефон, адреса електронної пошти і адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг

+380442874305

info@inter-policy.com

01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69

 

Перелік власних веб-сайтів надавача фінансових послуг

http://www.inter-policy.com/

Перелік фінансових послуг, що

надаються фінансовою

установою/ відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі/ інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги права на

надання відповідної фінансової

послуги

 

Товариство здійснює діяльність у сфері страхування, перестрахування і фінансової діяльності, пов'язаної з

формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Види діяльності за КВЕД:

65.12 Інші види страхування крім страхування життя.

 

 

 

 

 

Ліцензії (дозволи) на провадження страхової діяльності:

 

Назва ліцензій

Орган, що видав

Серія та №  

Дата видачі

Термін дії

Обов’язкові види страхування:

1

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Держфінпослуг

АВ № 483039

16.10.2009

Безстроково

2

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Держфінпослуг

АВ № 483249

08.09.2009

Безстроково

 3

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Нацкомфінпослуг

АЕ № 198653

25.04.2013

Безстроково

4

Обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1715

27.09.2018

Безстроково

5

Обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1715

27.09.2018

Безстроково

6

Обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1715

27.09.2018

Безстроково

7

Обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1715

27.09.2018

Безстроково

8

Обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1715

27.09.2018

Безстроково

Добровільні види страхування:

9

Добровільне страхування від нещасних випадків

Держфінпослуг

АВ № 483040

16.10.2009

Безстроково

10

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))

Держфінпослуг

АВ № 483250

08.09.2009

Безстроково

11

Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

Держфінпослуг

АВ № 483247

08.09.2009

Безстроково

12

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Держфінпослуг

АВ № 483245

08.09.2009

Безстроково

13

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Держфінпослуг

АВ № 483042

16.10.2009

Безстроково

14

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Держфінпослуг

АВ № 483244

08.09.2009

Безстроково

15

Добровільне страхування залізничного транспорту

Держфінпослуг

АВ № 483246

08.09.2009

Безстроково

16

Добровільне страхування медичних витрат

Держфінпослуг

АВ № 483248

08.09.2009

Безстроково

17

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Держфінпослуг

АВ № 483041

16.10.2009

Безстроково

18

Добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1714

27.09.2018

Безстроково

19

Добровільного страхування фінансових ризиків

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1712

27.09.2018

Безстроково

20

Добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1713

27.09.2018

Безстроково

 

Скан-копії ліцензій на провадження страхової діяльності

Розміщені на сайті Товариства в розділі «Ліцензії» за наступним посиланням https://inter-policy.com/view.licenses/

Усі ліцензії товариства чинні.

Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг

Внутрішні правила надання фінансових послуг Товариства (правила страхування) розміщені за наступним посиланням http://www.inter-policy.com/view.insurance_service/

Найменування особи, що надає

посередницькі послуги

Визначається в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування)

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

 

Акціонерне товариство «Українська залізниця» (Код за ЄДРПОУ 40075815), місцезнаходження: м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 5. 

Володіє часткою в розмірі 50,004643% статутного капіталу.

Кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків

Члени виконавчого органу не володіють акціями Товариства.

 

Перелік осіб (акціонерів), частки яких у статутному капіталі ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» перевищують 5 відсотків:

Акціонерне товариство «Українська залізниця» - 50,004643%

Товариство з додатковою відповідальністю Страхова Компанія

«Схід – Захід» - 9,960810%

Черняк Євген Зельманович - 9,960810%

Гончарова Валентина Ігорівна - 9,786222%

Дорощук Артем Сергійович - 5,311936%

Єдін Олександр Йосипович – 5,024052%

Чеботько Людмила Михайлівна - 5,076056%

 

Інформація про структуру власності

Інформація про структуру власності розміщена на офіційному сайті Товариства в розділі «Розкриття інформації» за наступним посиланням http://www.inter-policy.com/view.publichna-informatsiya/

Відомості про склад наглядової ради

Голова Наглядової ради – Петраков Михайло Петрович

Перший заступник голови Наглядової ради –
Черняк Євгеній Зельманович

Член Наглядової ради – Жадік Роман Григорович

Член Наглядової ради – Гончаров Олексій Володимирович

Член Наглядової ради – Нємчиков Юрій Михайлович

Відомості про склад виконавчого органу

Голова Правління - Мокій Максим Анатолійович
Член Правління - Берленко Олексій Григорович
В.о. Член Правління – Шепітько Олексій Олександрович

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Відокремлені підрозділи фінансової установи – відсутні

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність/інша фінансова інформація/ інші звітні дані про діяльність/аудиторський звіт/ фінансові показники діяльності фінансової Товариства та її економічний стан

Річна фінансова звітність та інша фінансова інформація розміщена на сайті Товариства в розділі «Фінансова звітність» за наступним посиланням http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/

Звіт про корпоративне управління Товариства

Звіт про корпоративне управління Товариства розміщений за наступним посиланням http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/

Проміжна та річна звітність емітента

Проміжна та річна звітність емітента розміщена за наступним посиланням http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/

Особлива інформація Товариства

Особлива інформація Товариства розміщена за наступним посиланням http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги

Актуальний перелік агентів розміщений за наступним посиланням http://www.inter-policy.com/view.partners/

Відомості про режим робочого часу

з Понеділка по Четвер з 8:00 до 17:00 

П’ятниця з 8:00 до 15:45 

Перерва з 12:00 до 12:45

Субота та Неділя - вихідні дні

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

 

Рішення про процедури ліквідацію фінансової установи

Рішення про ліквідацію не приймалося.

 

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» здійснює надання послуг зі страхування на підставі ліцензій. Перелік ліцензій розміщено на офіційному сайті  за наступним посиланням https://inter-policy.com/view.licenses/.

Надання послуг із добровільного страхування здійснюється відповідно до Правил страхування, що розміщені на офіційному сайті ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» за наступним посиланням http://www.inter-policy.com/view.insurance_service/

Послуги з обов’язкового страхування надаються відповідно до Законів України та Постанов Кабінету Міністрів України.

 

Інформація про фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат

 

Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

Вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

Інформація про договір про надання фінансових послуг

 

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання, у разі настання страхового випадку, здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Істотні умови договору страхування визначаються в пропозиції укласти договір (проекті договору страхування), який надається клієнту до укладення договору страхування.

Умови договору передбачають також:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг:

Клієнт має право на відмову від договору страхування шляхом дострокового припинення дії договору страхування в порядку, передбаченому договором страхування.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Клієнт має право на відмову від договору протягом строку дії договору страхування, але не пізніше, ніж за 30 днів до дати його закінчення, якщо інше не передбачено договором страхування.

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії договору страхування зазначається в затверджених Правилах страхування (для добровільних видів страхування) або у відповідних нормативно-правових актах (для обов’язкових видів страхування) та зазначається  у договорі страхування.

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника. Про намір достроково припинити дію договору страхування страхувальник зобов’язаний повідомити страховика не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування. У разі дострокового припинення дії договору страхування страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії договору страхування з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та страхових виплат, що були здійснені за договором страхування.

 Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачений ним страховий платіж повністю.

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору:

Зміни та доповнення до умов договору страхування протягом періоду його дії вносяться за взаємною згодою Сторін на підставі заяви однієї зі Сторін шляхом укладення додаткового договору до Договору страхування протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання заяви іншою Стороною, якщо інше не передбачене Договором страхування.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Така можливість відсутня.

Інформація про механізм захисту прав споживачів фінансових послуг. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.

 

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг та порядок урегулювання  спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

З метою захисту прав страхувальника, як споживача страхової послуги, для розгляду заяв, скарг, зауважень та пропозицій  ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» створено комісію з розгляду скарг споживачів страхових послуг, що знаходиться за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вулиця Володимирська, 69.

Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:

Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється шляхом розгляду ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» письмових звернень відповідно до вимог  Закону України «Про звернення громадян»;

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства:

Відповідно до  Закону України «Про страхування» до гарантійного фонду Товариства належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

 

Контактна інформація органу,

який здійснює державне

регулювання щодо діяльності

особи, яка надає фінансові

послуги

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3

Тел.: +38 (044) 234-39-46

Email: office@nfp.gov.ua

 

З 01.07.2020

 

Національний банк України

Сайт: https://bank.gov.ua/

Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua 

Посилання на розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals

Телефон (гаряча лінія): 0 800 505 240

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

 

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174
Телефони:
(044) 528-84-19; (044) 528-94-38; (044) 528-92-44.
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua

 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві

04070, м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: mkyiv_zah@ukr.net
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

 

Захист персональних даних клієнтів

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон), Страхувальник та / або Застрахована особа надає ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» (далі – Страховику) свою повну необмежену строком згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, передбаченим Законом, занесення їх до баз персональних даних Страховика та/або Страхувальника, передачу та/або надання доступу третім особам без отримання додаткової згоди Страхувальника та / або Застрахованої особи.

Обробка персональних даних здійснюється Страховиком з метою належного виконання умов Договору, розслідування та провадження страхової діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Страхувальник та / або Застрахована особа також погоджується на пропонування їй послуг Страховика, в тому числі шляхом здійснення з нею прямих контактів та відправлення їй повідомлень будь-якими засобами зв’язку. Страхувальник та / або Застрахована особа повідомлена про її права згідно з Законом та про включення її персональних даних до баз персональних даних Страховика.

У розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо Застрахованої особи в тому числі, прізвище, ім’я, ім’я по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, ідентифікаційний номер, професія, інформація що стосується стану здоров’я, поставлених діагнозів, призначеного лікування, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні Договору, в тому числі відомості, надані Страхувальником та / або Застрахованою особою про Вигодонабувача.

 

 

Відомості про структуру власності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» станом 18.08.2022р.

 

Відомості про структуру власності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» станом 01.01.2023р.

 

Відомості про структуру власності ПрАТ СК ІНТЕР-ПОЛІС станом на 31.07.2023р.

 

Відомості про структуру власності ПрАТ СК ІНТЕР-ПОЛІС станом на 21.08.2023р.


Відомості про структуру власності ПрАТ СК ІНТЕР-ПОЛІС станом на 04.09.2023р.

 

Відомості про структуру власності ПрАТ СК ІНТЕР-ПОЛІС станом на 08.09.2023р.

 

Відомості про структуру власності ПрАТ СК ІНТЕР-ПОЛІС станом на 22.09.2023р.


Відомості про структуру власності ПрАТ СК ІНТЕР-ПОЛІС станом на 06.11.2023р.