Результат пошуку

Новини

25.05.2023
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ

                                            

 

                                              Затверджено

                                              Рішенням Наглядової ради

                                              ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

                                              (Протокол №25/05/2023

                                              від 25.05.2023 року)

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності,

які можуть бути призначені для надання послуг

з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТАВАРИСТВА

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС»

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТАВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС» (надалі – Товариство, ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС») оголошує конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також нижчезазначеним умовам конкурсу.

На підставі вище вказаного, ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» оголошує конкурс та надає наступну інформацію:

 

Інформація про замовника послуг:

Повне найменування замовника:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТАВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС»

Скорочене найменування замовника:

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

Код ЄДРПОУ:

19350062

Місцезнаходження замовника:

01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69

Контакти замовника:

+380 44 287 43 05

Основні види діяльності:

65.12  Інші види страхування, крім страхування життя

Дані щодо діяльності та фінансового стану: 

Розміщені у загальному доступі на офіційному веб-сайті: www.inter-policy.comІнформація про процедуру:

Дата оголошення конкурсу (початок прийняття пропозицій): 

26 травня 2023 року 11:00

Кінцевий строк подання пропозицій:

01 червня 2023 року 17:00

Дата, час і місце розкриття конкурсних пропозицій:

02 червня 2023 року о 10:00 год., за місцезнаходженням замовника

Дата визначення Переможця:

не пізніше 04 жовтня 2023 року

Інформація про послуги:

Вид послуги:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», яке належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес, за 2023 рік, та огляд проміжної фінансової звітності за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2023 року (у разі необхідності).

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

1. Огляд проміжної фінансової звітності за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2023 року (у разі необхідності) згідно з Положенням про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженим рішенням НКЦПФР від 10 лютого 2022 року №98, вимогами до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 555 та  Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
2. Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності за 2023 рік та звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2023 рік, згідно з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Законом України «Про страхування», Правил №123 «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ», Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з метою подання до НБУ, НКЦПФР.

 

Місце надання послуг: 

01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69

Тривалість завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

1 рік 

Учасники мають відповідати наступним критеріям:

відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

суб’єкт аудиторської діяльності повинен бути включений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

суб’єкт аудиторської діяльності може забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

суб’єкт аудиторської діяльності повинен мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

суб’єкт аудиторської діяльності має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній.

суб’єкт аудиторської діяльності не має стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю.

суб’єкт аудиторської діяльності не має фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами, виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб’єкта аудиторської діяльності.

 

Конкурентні переваги:

Цінова пропозиція.

Строки виконання послуг.

 

Досвід роботи.Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

Не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Надали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Надали для участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити:

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше).

Наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтва, сертифікатів та термін їх дії.

Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором, розрахунок вартості послуг та строк виконання.

Проєкт договору відповідно до завдань з обов’язкового аудиту.

Лист-запевнення  щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку

Інші документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.

 

Пропозиції для участі у конкурсі від суб’єктів аудиторської діяльності приймаються на електронну адресу: fin1@inter-policy.com

Додаткова інформація про діяльність ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Контактна особа: директор юридичного департаменту Донченко Тетяна Ігорівна, контактний телефон +380 44 287 43 05, +380 50 405 49 62.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов конкурсу, не розглядатимуться.

Про результати Конкурсу буде повідомлено на офіційному веб-сайті Товариства шляхом розміщення відповідного оголошення.

 

Наглядова Рада

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»


Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності.


До списку