Результат пошуку

Страхування вантажів

Добровільне страхування вантажів

 

Що можна застрахувати?

 

 • Вантаж, який належить юридичній особі, та який перевозиться будь-яким транспортом, як на території країн СНД, так і по всьому світу;

 • Інші витрати, пов’язані з перевезенням вантажу.

 

Від чого можна застрахувати?

 

Страхування вантажів здійснюється відповідно до міжнародних умов з метою компенсувати збитки клієнта внаслідок загибелі або пошкодження вантажу під час транспортування будь-якими видами транспорту, на основі однієї з нижченаведених умов:

 

«З відповідальністю за всі ризики»

 

Страховими випадками є пошкодження або повна загибель (втрата) всього вантажу або його частини внаслідок будь-яких подій.

 

«З відповідальністю за окрему аварію»

 

Страховими випадками є пошкодження або повна загибель (втрата) всього вантажу або його частини внаслідок:

 

 • Пожежі, блискавки, бурі, вихору (інших стихійних явищ, що передбачені Договором страхування), катастрофи чи зіткнення суден, літаків та інших перевізних транспортних засобів між собою, або удару їх об нерухомі чи плавучі предмети, посадки судна на мілину, провалу мостів, вибуху, пошкодження судна льодом, заходів, вжитих для рятування чи гасіння пожежі;

 • Зникнення транспортного засобу безвісти;

 • Нещасних випадків при навантаженні, укладанні, вивантаженні вантажу і прийомі транспортним засобом палива.

 

«Без відповідальності за пошкодження, крім випадків аварії»

 

Страховими випадками є повна загибель всього вантажу або його частини внаслідок:

 

 • Пожежі, блискавки, бурі, вихору (інших стихійних явищ, що передбачені Договором страхування), аварії чи зіткнення суден, літаків та інших перевізних транспортних засобів між собою, або удару їх об нерухомі чи плавучі предмети, посадки судна на мілину, провалу мостів, вибуху, пошкодження судна льодом, наслідки впливу забортної води, заходів, вжитих для рятування чи гасіння пожежі

 • Втрати вантажу внаслідок зникнення транспортного засобу безвісти

 • Нещасних випадків при навантаженні, укладанні, вивантаженні вантажу і заправці транспортного засобу паливом

 • Пошкодження вантажу внаслідок аварії чи зіткнення суден, літаків та інших перевізних транспортних засобів між собою або з усяким нерухомим чи плавучим предметом (включаючи лід), посадки судна на мілину, пожежі чи вибуху на судні, літаку або другом перевізному транспортному засобі

 

Страхова сума

 

Визначається відповідно до письмової заяви Страхувальника на підставі перевізних документів (товарно-транспортна накладна, коносамент тощо). У страхову суму також можуть бути включені (з обмеженим лімітом) очікуваний прибуток, комісія, фрахт та інші витрати, пов’язані з перевезенням.

Можна застрахувати як разове перевезення, так і укласти Генеральний договір страхування строком до одного року, та застрахувати усі вантажі, що будуть перевезені протягом строку дії Генерального договору страхування.

 

Страховий платіж

 

Розмір страхового платежу залежить від розміру страхової суми та страхового тарифу, що визначається з урахуванням умов страхування, способу перевезення, упаковки, забезпечення охороною, безпечності територій, по яких перевозиться вантаж, вiдстанi перевезень, строку страхування (одного перевезення) i розміру франшизи. Форма оплати страхової премії (готівкова, безготівкова) і порядок оплати (одноразово або частинами) узгоджуються Сторонами договору.

 

 

Обов’язкове страхування відповідальності перевізника небезпечних вантажів

 

Хто може бути застрахований?

 

Страхування відповідальності є обов’язковим для всіх суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, а саме:

 

 

 • відправник небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення
 • перевізник небезпечного вантажу — юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу
 • одержувач небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

 

Страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції в разі згоди на це перевізника.

 

Що може бути застраховане?

 

Майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням збитку життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних і юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному законодавством.

 

Ризики

 

Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є шкода, заподіяна життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

 

Орієнтована тарифна сітка

 

Розмір страхових тарифів визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 733 вiд 1 червня 2002 р. «Про затвердження Порядку i правил проведення обов’язкового страхування вiдповiдальностi суб’єктів перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв» і залежить від класу небезпеки вантажу, виду перевезення, обсягу вантажу, терміну страхування та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку.

До списку